Przestępstwo umyślnego naruszenia narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwające nie dłużej niż siedem dni podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 157 § 2 k.k.). Jeżeli sprawca przestępstwa działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku.