Kiedy prowadzi się śledztwo?

Śledztwo jest najważniejszą (podstawową) formą prowadzenia postępowania przygotowawczego. W porównaniu z dochodzeniem jest ono bardziej sformalizowane oraz zajmuje się przestępstwami zagrożonymi wyższym wymiarem kary. Niniejszy artykuł prezentuje w jakich sprawa prowadzi się śledztwo. Pierwsze kryterium to właściwość sądu Pierwszą formalną przesłanką tego, kiedy prowadzi się śledztwo jest właściwość sądu określonego …

Kompensata za krzywdę dla pokrzywdzonego

W polskim prawie występuje kilka możliwości dochodzenia odszkodowania od sprawcy przestępstwa. Jest możliwość ubiegania się o to zarówno w postępowaniu karnym, jak i w cywilnym. Kto ma prawo ubiegać się o odszkodowanie? W prawie polskim występują dwie różne firmy rekompensaty. Pierwsza z nich to zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które ma …

Kiedy prowadzi się dochodzenie?

Ustawodawca wymienia dwie formy prowadzenia postępowania przygotowawczego. Jest to śledztwo oraz dochodzenie. Obie te formy różnią się zakresem przedmiotowym spraw. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, kiedy w sprawie trzeba prowadzić dochodzenie. Kiedy prowadzi się śledztwo? Przede wszystkim, dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa, które należą do właściwości sądu rejonowego. …

Kto prowadzi postępowanie przygotowawcze?

To pytanie jest bardzo często zadawane przez strony postępowania. Bycie ofiarą przestępstwa nigdy nie należy do przyjemności. Trudno jest powstrzymać emocje i ma się poczucie skrzywdzenia. Ofiary zawsze pragną, żeby ich sprawa została potraktowana poważne i z pełnym profesjonalizmem. Chcą, aby sprawcy po prostu zostali odpowiednio ukarani. Od czego zaczyna …

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?

Jeżeli dostaniesz z sądu wezwanie na świadka w procesie, to pewnie zastanawiasz się, co w takiej sytuacji możesz zrobić. Czy musisz się stawić na rozprawie? W jaki sposób możesz usprawiedliwić swoją ewentualną nieobecność? Masz obowiązek stawić się w sądzie Każda osoba wezwana w charakterze świadka w postępowaniu karnym jest zobowiązana …

Co robić, gdy stajesz się ofiarą stalkera?

Od niedawna stalking stanowi w polskim prawie karnym przestępstwo. Co prawda, jest ono ścigane tylko na wniosek pokrzywdzonego, ale jest za to zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Osoby, które są prześladowane przez stalkera, powinny jak najszybciej zgłosić to na Policję! Jak stalking został określony w kodeksie karnym? Zgodnie …

Kiedy możliwe jest przedterminowe zwolnienie? Kto może się o nie ubiegać?

Możliwość ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienia z zakładu karnego dotyczy tak naprawdę wszystkich skazanych. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach sąd może pozbawić skazanego możliwości ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienia. Nie znaczy to jednak, że każdy i w każdym przypadku będzie mógł z niego skorzystać. Wszystko jest zależne od decyzji …

Tymczasowe aresztowanie – co warto jest wiedzieć na jego temat?

Zgodnie z art. 260 § 1 k.p.k.: ,, Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tymczasowe aresztowanie  może  być  wykonywane  tylko  w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym, w tym w zakładzie psychiatrycznym.” Według art. 250 k.p.k.: ,, Tymczasowe  aresztowanie  może  nastąpić  tylko  na  mocy postanowienia sądu.” Przejdźmy teraz do szczegółów. …

Jakie są opcje postępowania w sprawie karnej?

Sprawa karna niekiedy nie kończy się na jednej rozprawie przed sądem, przebiega pod różnymi formami odwoławczymi. Jeżeli oskarżony nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji zawsze, ma możliwość złożenia poprzez adwokata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w drugiej instancji. Pierwszym, a zarazem najbardziej popularnym sposobem jest złożenie odwołania w …