W jej przepisach możemy odnaleźć terminy substancja psychotropowa oraz środek odurzający. Co oznaczają? Są to wszystkie substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy. Wśród środków odurzających, załącznik do ustawy wymienia m.in. heroinę, opium, kokainę, morfinę czy ziele konopi oraz szereg innych środków o mniej lub bardziej skomplikowanych nazwach. Do substancji psychotropowych ustawa zalicza np. amfetaminę. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadza przepis, zgodnie z którym, ten, kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku posiadania przy sobie znacznych ilości takich substancji, wtedy kara pozbawienia wolności wyniesie nawet od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku sprawcy mniejszej wagi, sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.